Aktualno

Aktualne novice in informacije

27.03.2020
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota poziva vse stanovalce večstanovanjskih stavb v Mestni občini Murska Sobota k doslednemu izvajanju preventivnih ukrepov, saj se virus v zaprtih prostorih in površinah zadržuje dlje časa. >>>
13.04.2018
Naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 13. 4. 2018 objavil popravek za predmet REKONSTRUKCIJA ENOSTANOVANJSKE STAVBE IN DOZIDAVA ZA POTREBE ZAVETIŠČA PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI. >>>

Aktualni razpisi

24.07.2020
Predmet razpisa je 6 bivalnih enot za starejše (v nadaljevanju: bivalne enote), od tega 4 bivalne enote za enega uporabnika in 2 bivalni enoti za dva uporabnika. >>>

Projekti v teku

25.08.2015