Aktualno/Aktualne novice in informacije

Javna dražba za prodajo nepremičnine

15.06.2021
Predmet prodaje je enosobno stanovanje v izmeri 37,60 m2 na naslovu Ulica Staneta Rozmana 17 v Murski Soboti, k.o. Murska Sobota, ID stavbe 105-531-1. Del nepremičnine je tudi kletni prostor.

Stanovanje se nahaja v kletni etaži in je potrebno celotne obnove. Prostori so primerni za skladišče ali arhiv.

Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota. Nepremičnina se prodaja v celoti in je zemljiškoknjižno urejena. Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Javna dražba bo potekala v oranžni sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota (I. nadstropje) in sicer v sredo, dne 30.06.2021 ob 9.00. uri.

Udeležba na javni dražbi po njenem začetku ni več mogoča, ne glede na izpolnjevanje pogojev za udeležbo. Javna dražba se začne, ko predsednik komisije razglasi začetek javne dražbe in začetek pisanja zapisnika.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota mora obrazec za prijavo na javno dražbo s prilogami prejeti najkasneje do 29.06.2021 do 12.00. ure. Na pisemski ovojnici oz. zadevi e-sporočila mora biti obvezno navedeno »Javna dražba – Ulica Staneta Rozmana 17, Murska Sobota«.

Javna dražba za prodajo nepremičnine (.pdf)
Obrazec za prijavo na javno dražbo (.pdf)