Aktualno/Aktualne novice in informacije

Zvišanje neprofitne najemnine

07.07.2021
Dne 26.05.2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki določa spremembe pri obračunu neprofitne najemnine in sicer:
 • za stanovanja, katerih najemnik ali uporabnik je invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička, se uporabna stanovanjska površina pomnoži s količnikom 0,8.
   
 • Dvig vrednosti točke bo postopen (3 leta):
  • od uveljavitve tega zakona do 30. junija 2021 je vrednost točke 2,63 eur;
  • od 1. julija 2021 do 31. marca 2022 je vrednost točke 2,92 eura in
  • od 1. aprila 2022 do 31. marca 2023 je vrednost točke 3,21 eura.
    
 • Vpliv lokacije na višino najemnine (lokacijski faktor) določi Vlada republike Slovenije s predpisom iz prejšnjega člena na podlagi vrednostnih ravni in con po modelu vrednotenja za stavbna zemljišča, določenih v skladu s predpisom, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin, in lahko znaša največ 30 % od najemnine. Vpliv lokacije se za izračun neprofitne najemnine začne uporabljati 1. novembra 2021. Do 1. novembra 2021 se vpliv lokacije na višino najemnine določi v skladu z dosedanjimi predpisi.