Aktualno/Aktualni razpisi

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV BIVALNIH ENOT ZA STAREJŠE V NAJEM

24.07.2020
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV BIVALNIH ENOT ZA STAREJŠE V NAJEM V »BIVALNI SKUPNOSTI ZA STAREJŠE«  V IVANOCIJEVEM NASELJU 7, V MURSKI SOBOTI.

Predmet razpisa je 6 bivalnih enot za starejše (v nadaljevanju: bivalne enote), od tega 4 bivalne enote za enega uporabnika in 2 bivalni enoti za dva uporabnika, v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju JSS MOMS), ki so vseljiva na lokaciji v Ivanocijevem naselju 7 v Murski Soboti.

Prosilci lahko podajo vlogo v času trajanja javnega razpisa od 10.08.2020 do 28.08.2020.