Predstavitev JSS MOMS/Analiza stanovanj v lasti JSS MOMS

Analiza stanovanj v lasti JSS MOMS

Predogled tiska
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota
(v nadaljevanju: javni sklad) ima v lasti 410 neprofitnih stanovanj. Stanovanja so različnih velikosti in na različnih lokacijah Mestne občine Murska Sobota. Izhajajoč iz podatkov strukture stanovanj po velikosti, razpolaga javni sklad z največ dvosobnimi (167 dvosobnih in 20 eno in pol sobnih) in enosobnimi stanovanji (102 enosobnih), po katerih je tudi največje povpraševanje.

STANOVANJA PO VELIKOSTI  
Vrsta stanovanja  Število Odstotek (%)
Soba 1  0,24
Garsonjera 38  9,27
1 sobno 102  24,89
1,5 sobno 20  4,88
2 sobno 167  40,73
2,5 sobno 29  7,07
3 sobno 31  7,56
Vrstna hiša 16  3,90
Bivalne enote 3 0,73
Poslovni prostori
Zveza Sonček
Mestno Frizerstvo
2 0,49
Stanovanjska hiša (Zavetišče za brezdomce) 1 0,24
   410  100,00


Povpraševanje po neprofitnih najemnih stanovanjih se odraža v številu upravičencev, ki so se v preteklih letih prijavili na razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Neprofitno najemno stanovanje je v stanovanjskem zakonu opredeljeno kot stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino in stanovanje, ki se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja.

NAJEMNIKI PO ŠTEVILU DRUŽINSKIH ČLANOV
  Število družin Število članov
1 oseba 94  94
2 osebi 103 206
3 osebe 98  294
4 osebe 68  272
5 oseb 26  130
6 oseb 6  36
7 oseb 2  14
9 oseb 1  9
  398 1055STANOVANJA PO NAMEMBNOSTI
  Število Odstotek (%)
Neprofitna z nižjo najemnino 288 70,24
Neprofitna z višjo najemnino 112 27,32
Službena stanovanja 4 0,98
Začasne bivalne enote 3 0,73
Namenska najemna 3 0,73
  410 100,00