Predstavitev JSS MOMS/Analiza stanovanj v lasti JSS MOMS

Analiza stanovanj v lasti JSS MOMS

Predogled tiska
Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: javni sklad) je v letu 2021 prodal pet (5) stanovanj in s preureditvijo stanovanjske hiše pridobil dve (2) stanovanji. Tako ima javni sklad na dan 31.12.2021 v lasti 417 stanovanj. Stanovanja so razlicnih velikosti in na razlicnih lokacijah Mestne obcine Murska Sobota. Izhajajoc iz podatkov strukture stanovanj po velikosti, razpolaga javni sklad z najvec dvosobnimi (157 dvosobnih) in enosobnimi stanovanji (105 enosobnih), po katerih je tudi najvecje povpraševanje.


Stanovanja po vrsti stanovanja
  Število Odstotek (%)
Neprofitno socialno 280 67,15
Neprofitno 101 24,22
Službena stanovanja 1 0,24
Zacasne bivalne enote 24 5,76
Namenska najemna 7 1,68
Zemljišce 2 0,48
Poslovni prostor 2 0,48
  417 100,00
Stanovanja po velikosti
Vrsta stanovanja  Število Odstotek (%)
Zemljišce 2 0,48
Garsonjera 56 13,43
1 sobno 105 25,18
1,5 sobno 28 6,71
2 sobno 157 37,65
2,5 sobno 31 7,43
3 sobno 32 7,67
Štirisobno in vec 6 1,44
   417  100,00

Izhajajoc iz podatkov strukture stanovanj po velikosti razpolaga javni sklad z najvec eno in dvosobnimi stanovanji v kvadraturi od 30 – 60 m2, po katerih je tudi najvecje povpraševanje.Povpraševanje po neprofitnih najemnih stanovanjih se odraža v številu upravicencev, ki so se v preteklih letih prijavili na razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Neprofitno najemno stanovanje je v stanovanjskem zakonu opredeljeno kot stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino in stanovanje, ki se oddaja upravicencu do najema neprofitnega stanovanja.

Najemniki po številu družinskih clanov
  Število družin Število clanov
1 oseba 135 135
2 osebi 94 188
3 osebe 88 264
4 osebe 56 224
5 oseb 12 60
6 oseb 6 36
7 oseb 2 14
9 oseb 1 9
  394 930