Predstavitev JSS MOMS/Dejavnost sklada

Dejavnost sklada

Predogled tiska
Javni sklad gospodari, upravlja in razpolaga s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem, z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju.

Dejavnost javnega sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
  • L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
  • L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
  • L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
  • L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
  • L69.103 Druge pravne dejavnosti
  • O84.100 Splošna dejavnost javne uprave
  • Q88.99 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve