Predstavitev JSS MOMS/Poslanstvo in naloge sklada

Poslanstvo in naloge sklada

Predogled tiska

Namen Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota je skladno z določili Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota upravljanje in razpolaganje s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem, ki ga je ustanovitelj prenesel na sklad z namenom zagotavljanja javnega interesa, zlasti pa zaradi:

  • gospodarjenja s stanovanji, stanovanjskimi hišami ter funkcionalnimi zemljišči,
  • financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter prenove stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin,
  • oddajanje neprofitnih, službenih in ostalih stanovanj ter drugih nepremičnin v najem,
  • zagotavljanje sredstev za pridobivanje neprofitnih stanovanj in ostalih nepremičnin,
  • zagotavljanja kontinuiranega pridobivanja neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj,
  • pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
  • nastavitev in vodenje enotnega registra stanovanjskega fonda na območju občine,
  • določanje in spremljanje najemnin za vsa stanovanja,
  • opravljanje drugih nalog določenih v občinskih stanovanjskih programih ter s tem povezane razvojne, finančne, organizacijske in druge aktivnosti s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu s Stanovanjskim zakonom, Statutom Mestne občine Murska Sobota, Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota in drugimi predpisi.