Aktualno/Aktualne novice in informacije

OBVESTILO: Preventivni ukrepi za omejitev širjena koronavirusa

27.03.2020
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota poziva vse stanovalce večstanovanjskih stavb v Mestni občini Murska Sobota k doslednemu izvajanju preventivnih ukrepov, saj se virus v zaprtih prostorih in površinah zadržuje dlje časa.

Naprošamo vse stanovalce večstanovanjskih stavb za vestno in odgovorno izvajanje higienskih priporočil in ukrepov v vseh skupnih prostorih:
  • V dvigalu naj se prevaža največ ena oseba (izjema so seveda osebe iz istega stanovanja in tiste, ki pomagajo starejšim).
  • Poskrbite za ustrezno razdaljo med stanovalci.
  • Prepovedano je kakršno koli druženje po hodnikih, pred blokom ali v njegovi okolici.
  • Ne dotikajte se stopniščne ograje, kljuk in stikal, v kolikor to ni nujno potrebno.
  • Redno (vsaj enkrat dnevno) razkužuje kljuke, zvonce, stikala in stopniščno ograjo oz. vse površine, ki se jih sicer dotikate.
  • Čez dan večkrat dobro prezračite stanovanje, hodnik in skupne prostore.
  • Ne zadržujte se v skupnih prostorih, na hodnikih in pred stavbo.
  • Ne hodite na družabne obiske in jih tudi ne sprejemajte, stavba naj bo ta čas le prostor za stanovalce.

Le z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov lahko omejimo širjenje koronavirusa in tako poskrbimo za večjo varnost vseh nas.

Ostanite doma!