Aktualno/Aktualne novice in informacije

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2022

16.05.2022
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem 35 stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem dodeljena na podlagi prednostnih list. Stanovanja bodo oddana v najem postopoma, kakor se bodo sproščala,  predvidoma v letih 2023 in 2024.

Oblikovane bodo tri ločene prednostne liste:
  • Lista A1 (15 stanovanj za prosilce, ki imajo enega ali dva člana)
  • Lista A2 (10 stanovanj za prosilce, ki imajo tri člane ali več)
  • Lista B (10 stanovanj)
Razpis (PDF)

Vloga: Word | PDF