Aktualno/Aktualne novice in informacije

Obvestilo o spremembah višine najemnine

07.03.2022
Spoštovani najemniki!
Obveščamo Vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 90 dne, 4. 6. 2021, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ-1E), ki določa spremembe  pri obračunu višine neprofitne najemnine za stanovanja.
Nova višina najemnine je kot posledica sprememb zakonsko določene vrednosti točke. Do sprejetja SZ-1E je vrednost točke znašala 2,63 EUR. Vrednost točke in s tem neprofitna najemnina se bo povišala za okvirno 11 %.
Dvig vrednosti točke bo postopen (3 leta) in sicer:
  • od 1. julija 2021 do 31. marca 2022 bo vrednost točke znašala 2,92 EUR;
  • s 01.04.2022 se bo vrednost točke skladno z zakonodajo ponovno uskladila in bo znašala 3,21 EUR do 31.03.2023.
  • Naslednja uskladitev vrednosti točke bo s 1.4.2023 na vrednost 3,50 EUR.
Vrednost točke se prvič uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v marcu leta 2024. Minister vsako leto najpozneje do 1. marca s sklepom v Uradnem listu Republike Slovenije objavi usklajeno višino vrednosti točke, ki se uporablja od 1.aprila dalje.

SZ-1E predvideva še spremembo višine neprofitne najemnine zaradi vpliva lokacije. Vpliv lokacije na višino najemnine (lokacijski faktor) določi Vlada republike Slovenije s predpisom na podlagi vrednostnih ravni in con po modelu vrednotenja za stavbna zemljišča. Vpliv lokacije se za izračun neprofitne najemnine začne uporabljati 1. novembra 2021.

SZ-1E predvideva tudi spremembe na področju subvencije neprofitne najemnine. Za dodatna pojasnila s področja subvencij neprofitne najemnine se obrnite na pristojni Center za socialno delo.