Aktualno/Projekti v teku

Bivalne skupnosti za ranljive skupine

28.03.2019
Namen projekta je ureditev bivalne skupnosti za ranljive skupine (bivalne skupnosti za starejše občane in ureditev zavetišča za brezdomce), zmanjšanje toplotnih izgub ter učinkovita raba prostora v urbanih območjih – revitalizacija in oživitev nerevitaliziranega območja s sumom socialne degradacije.

Projekt spada med naložbe na področju trajnostnega urbanega razvoja kot del ukrepa pri izvajanju mehanizma CTN. Le ta temelji na načelu izkoriščanja notranjega potenciala urbanih območij z zagotavljanjem gospodarske rasti, skladne z varovanjem okolja in razvojem človeških virov.

Več o projektu ...


Fotogalerije objektov:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.