Informacije javnega značaja/Katalog

Katalog

Predogled tiska

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota

Odgovorna oseba:

Gaby Flisar, direktorica

Datum prve objave kataloga

 

Datum zadnje spremembe:

15.4.2008

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 

Druga oblika kataloga:

Tiskana oblika.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 • Naziv: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota
 • Naslov: Trg zmage 1, 9000 Murska Sobota
 • Telefon: 02/525-16-26, 02/525-16-27, 02/525-16-37
 • Telefaks: 02/525-16-15
 • Elektronski naslov:
 • TR-namenska sredstva:01280-6000000127
 • TR-sredstva za delovanje: 01280-6520970443
 • Matična številka: 5929512
 • Davčna številka: 69687943

2.a  Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota opravlja naloge s stanovanjskega področja

Direktorica Javnega stanovanjskega sklada je Gaby Flisar.

Samostojni svetovalki Javno stanovanjskega sklada za stanovanjske zadeve sta: 

 • Kuhar Andreja
 • Todorovič Alis

Seznam zaposlenih na skladu:

Direktorica: Gaby Flisar, naslov: Trg zmage 1, 9000 Murska Sobota, telefon: 02/525-16-26, elektronski naslov: gaby.flisar@murska-sobota.si

Samostojna svetovalka za stanovanjske zadeve: Kuhar Andreja, naslov: Trg zmage 1, 9000 Murska Sobota, telefon: 02/525-16-27, elektronski naslov: andreja.kuhar@murska-sobota.si

Samostojna svetovalka za stanovanjske zadeve: Todorovič Alis, naslov: Trg zmage 1, 9000 Murska Sobota, telefon: 02/525-16-37, elektronski naslov: alis.todorovic@murska-sobota.si