Predstavitev JSS MOMS/Dejavnost sklada/Vodstvo, Nadzorni svet

Vodstvo, Nadzorni svet

Predogled tiska
VODSTVO
 
Direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota:

Gaby Flisar, univ.dipl.ekon.
Matije Gubca 17
9000 Murska Sobota
 
Direktorica zastopa in predstavlja javni sklad.


NADZORNI SVET

Člani nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota so:
  • Melita Domjan, Slovenska ulica 5, Murska Sobota
  • Drago Ružič, Krog, Brodarska ulica 42, Murska Sobota
  • Mag. Nataša Horvat Barič, Černelavci, Gederovska ulica 36, Murska Sobota
  • Jožefa Sapač, Markišavci 20, 9000 Murska Sobota
  • Tomaž Dundek, Stara ulica 10, Murska Sobota

Pristojnosti Nadzornega sveta so opredeljene v 13. členu Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/2009 in 57/2013 ).